Algemene voorwaarden NiCrea Sieraden

Algemene voorwaarden

NiCrea Sieraden&Workshops Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - Algemene voorwaarden workshops/mini cursus

1.1 Workshops dienen telefonisch of schriftelijk (email of contactformulier of social media) te worden aangevraagd. 

1.2 De per persoon prijs van een workshop/cursus, wordt bepaald door het aantal gram zilver plus de gemiddelde hoeveelheid tijd. De prijs wordt halfjaarlijks opnieuw berekend ivm kosten en koersprijs zilver.

1.3 
Na behandeling van de aanvraag, ontvangt de aanvrager een boekingsbevestiging met daarin zijn/haar mailadresgegevens, de te verwachtte kosten i.v.m. opties, de datum, de start en evt. eindtijd, de locatie van mijn atelier en een betalingsverzoek. Gelieve een akkoord op de boekingsbevestiging per email naar NiCrea sieraden te sturen, dan is de boeking vastgelegd.

1.4 NiCrea Sieraden verwacht van de aanvrager dat deze de tekst van mijn site, behorend bij de geboekte workshop/cursus, goed heeft gelezen en begrepen heeft wat de mogelijkheden in techniek en uitvoering kunnen zijn. Dat ook kenbaar heeft gemaakt bij de andere deelnemers die hij/zij meebrengt, dit om eventuele teleurstellingen te voorkomen. Deelnemers van een workshop/cursus zijn zelf verantwoordelijk voor het behaalde eindresultaat, niet NiCrea Sieraden. NiCrea Sieraden is de begeleidster/docent die de modellen bedenkt, de berekeningen maakt en opmeet, de uitleg geeft over hoe men de technieken moet toepassen en eventuele solderingen doet binnen de geboekte tijd.

1.5 Gelieve uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang van de workshop/cursus een wijziging in het aantal deelnemers door te geven. Er dient wel rekening te worden gehouden met de minimale prijs en het minimaal aantal deelnemers per boeking (meer info zie workshops). NiCrea Sieraden geeft workshops en cursussen aan min. 2 deelnemers, 1 persoon kan of eventueel aansluiten bij een groep of  een prive workshop/cursus volgen tegen meerprijs.

1.6 In uitzonderlijke gevallen zoals bij ziekte of een begrafenis, e.d., mag men de afspraak verzetten, mits deze voor aanvang van de workshop/cursus telefonisch of per mail is doorgegeven. De nieuwe datum gelieve dan wel binnen een half jaar na geboekte datum te plannen. Vice versa kan het ook voor mij gelden dat ik in een uitzonderlijk geval een afspraak moet verzetten en zal er een nieuwe afspraak gepland moeten worden. Dat kan in het geval zijn van ziekte of in het geval er een 1 persoonsboeking is aangevraagd en gepland en de aansluitgroep verzet de workshop. 

1.7 Voor de betaling van een geboekte workshop/cursus, kan men vooraf  het totale bedrag middels overboeking voldoen, of contant/
internetbankieren app op de workshopdag minus de minimale aanbetaling. De (aan)betaling via overboeking moet 10 werkdagen voor aanvang van de workshop/cursus voldaan zijn op RABO IBAN rekeningnummer NL83RABO0313133379 ten name van N. Vlemmings te Gilze. 

1.8 Bij boekingen via een gemeentelijke meedoenregeling, wordt het bedrag vooraf afgeboekt. Betaling moet min. 10 werkdagen voor aanvang van de workshop/cursus zijn ontvangen. Voor ontvangst van de betaling dient er per direct een afspraak te zijn gemaakt. Restitutie van gemeentelijk geld kan alleen door de gemeente worden aan gevraagd.

1.9 Bij een volledige annulering van een workshop/cursus, dient dit uiterlijk 2 weken voor aanvang, schriftelijk doorgegeven te worden. Het bedrag dat men heeft aanbetaald, wordt dan teruggestort. Bij een volledige annulering minder dan 1 week voor aanvang van de afgesproken datum wordt 25% van het totaal bedrag in rekening gebracht of te wel het aanbetaalde bedrag wordt niet teruggestort.

1.10 Ontstaande schade en letsel tijdens een workshop is voor eigen risico. Risico is laag.Artikel 2 - Algemene voorwaarden Collectie sieraden

Prijs

2.1 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en/of typefouten.
2.2 Alle prijzen zijn zonder BTW. NiCrea Sieraden werkt met de btw voor kleine ondernemers regeling, hetgeen inhoud dat NiCrea Sieraden geen btw mag doorrekenen op haar sieraden en diensten.
2.3 Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten.

Verzendkosten

2.6 De sieraden in de webwinkel kunnen gepast en opgehaald worden in mijn atelier aan de Nieuwstraat 66 te Gilze of kunnen verzend worden per post. Ik wens ze uitsluitend aangetekend of verzekerd te verzenden zodat er getekend moet worden voor ontvangst en zo ook verzekerd zijn tijdens verzending.
2.7 Uitzondering bij verzenden zijn de ringen uit de collectie van NiCrea Sieraden, daar het voor de meeste consumenten moeilijk te bepalen is welke ringmaat ze nodig hebben en Nicrea Sieraden dit niet voor hun kan opmeten. Vandaar dat deze ringen niet aanwezig zijn in de webshop, maar uitsluitend in mijn atelier. Voor de ringen kunt u dan ook beter een afspraak maken in mijn atelier via 06-25192414 om te passen.

Betaling


2.8 Bij ophalen van de handgesmeden sieraden of van leveranciers machinaal vervaardigde sieraden geschied de betaling vooraf via overboeking (via RABO IBAN rekeningnummer NL83RABO0313133379 ten name van N. Vlemmings) of contant/betaalverzoek bij ophalen.
2.9 Bij verzenden van de handgesmeden sieraden of van leveranciers machinaal vervaardigde sieraden geschied de betaling vooraf via overboeking naar het RABO IBAN rekeningnummer NL83RABO0313133379 ten name van N. Vlemmings te Gilze.

Retourneren/Ruilen

2.10 U heeft een afkoelingsperiode van veertien werkdagen om zonder opgave van reden het sieraad uit de collectie te retourneren. 
2.11 U dient binnen 48 uur na ophalen/levering per e-mail kenbaar te maken welke artikel(en) u wilt omruilen/retourneren, en deze artikel(en) binnen 14 dagen ongedragen(uitgezonderd om te passen), onbeschadigd, in de originele verpakking terug te brengen.
2.12 Uitzondering bij het retourneren zijn sieraden uit mijn collectie die afgeprijsd zijn.
2.13 Uitzondering bij retourneren op de sieraden vormt sieraden met een eigen naam/tekst. Daar deze een te persoonlijke karakter hebben.
2.14 Na terug ontvangst van het sieraad zal NiCrea Sieraden het aankoop bedrag binnen 30 dagen aan u terugbetalen. 

Artikel 3 - Garantie

3.1 De garantiebepaling is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen of repareren. Als een product niet kan worden gerepareerd of als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag.
3.2 De garantie heeft betrekking op materiaal- en productiefouten. Breuk en krassen evenals andere beschadigingen of oxidatie bij zilver veroorzaakt door het dragen van de sieraden zijn uitgesloten. Voorgaande ter uitsluitende beoordeling van NiCrea Sieraden.
3.3 Indien u aanspraak kunt maken op de garantieregeling ontvangt u het gerepareerde artikel retour, of een nieuw artikel, of, mocht het artikel niet meer in de collectie voorkomen, dan een gelijkwaardig sieraad uit de collectie van NiCrea Sieraden naar keuze.
3.4 Bij gebruikmaken van deze garantie dient altijd vooraf aan het retourneren contact te worden opgenomen via het contactformulier bij contact met daarin uw verzoek om reparatie of omruiling met opgaven van de defecten. Vermeld uw ordernummer, naam, adres en woonplaats en om welk artikel het gaat.

Artikel 4 - Aansprakelijkheid

4.1 De inhoud van de website en overige uitingen van NiCrea Sieraden zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. NiCrea Sieraden kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. NiCrea Sieraden is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie, door haar onbedoeld verstrekt. 

4.2 NiCrea Sieraden is niet aansprakelijk voor kleur- of andere afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit. 

4.3 NiCrea Sieraden beeldt de sieraden omwille van de zichtbaarheid op uw beeldscherm niet op werkelijke grootte af. De werkelijke afmetingen van de sieraden worden zo zorgvuldig mogelijk weergegeven in de omschrijving bij het betreffende sieraad. NiCrea Sieraden is niet aansprakelijk voor afmetingverschillen tussen de foto's en het werkelijke sieraad noch voor meetfouten in de opgegeven omschrijving.

Artikel 5 - Overmacht


Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft NiCrea Sieraden in geval van overmacht het recht om na haar keuze de uitvoering van uw bestelling op te schorten dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke mededeling. Opschorting en/of ontbinding kan plaatsvinden zonder dat NiCrea Sieraden gehouden is tot enige schadevergoeding.

Artikel 6 - Wijziging Algemene Voorwaarden


Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.

Artikel 7 - Toepasselijk Recht en Geschillen


7.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
7.2 Met klachten kunt u schriftelijk terecht bij NiCrea Sieraden, Nieuwstraat 66, 5126 CG Gilze. 
7.3 Geschillen tussen partijen kunnen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde.

 

Artikel 8 -Algemene voorwaarden opdrachten NiCrea designs

8.1 Voor het in opdracht vervaardigen van sieraden naar een ontwerp van mij, krijgt men een prijsindicatie of te wel een offerteprijs. Indien men akkoord gaat met het ontwerp, de mogelijke risico's i.v.m. verwerken eigen materiaal en de prijsindicatie, dient men een aanbetaling voor aanvang van de werkzaamheden te doen, bedrag te bepalen door NiCrea Sieraden. De klant is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van alle gegevens die nodig zijn om tot het gewenste eindresultaat te komen.

8.2 De offerteprijs is een indicatie van de te verwachten kosten. Na vervaardiging van het sieraad, ontvangt men de exacte prijs. Deze kan iets afwijken van de offerteprijs (tot ongeveer 10-15% meer of minder). De indicatie is omdat het niet exact van te voren in te calculeren is wat alle kosten zullen zijn. Deze zijn afhakelijk van o.a. de koersprijs per gram, het eindgewicht van het sieraad en de geschatte uren.

8.3 Op ambachtelijk vervaardigde sieraden krijgt U een garantietermijn van 1 jaar op fabricagefouten en worden geheel kostenloos voor u opgelost. Uitgesloten zijn ontstane schade zoals breuk of beschadiging door eigen toedoen of die van derden. N.b. de natuurlijke eigenschappen van edelmetaal zoals oxidatie kunnen niet aangemerkt worden als een fabricagefout.

8.4 Het retourneren van in opdracht persoonlijke ambachtelijk vervaardigde sieraden is niet mogelijk daar het specifieke naar persoonlijke smaak uitgevoerde sieraden zijn of uitvoeringen van (deels) eigen materiaal. Het is aan NiCrea Sieraden om te bepalen of het ambachtelijk vervaardigde sieraad kan worden geretourneerd.

8.5 Indien er een inbraak of een overval op het werkadres van NiCrea Sieraden voorvalt en zij heeft materiaal dat eigendom is van de klant in beheer, is zij niet aanspakelijk voor het vervangen van het eigendom, maar zal een financiële compensatie worden aangeboden.

8.6 Reparaties aan NiCrea design sieraden in opdracht vervaardigd of uit verkoop van haar collectie kunnen worden aangenomen en men ontvangt een prijs(indicatie) voor de nog uit te voeren reparatie.

Wij gebruiken cookies om de gebruikerservaring te verbeteren of om advertenties te kunnen tonen. Door gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Privacy & Cookiebeleid
SLUITEN