Persoonlijke aandacht  Unieke sieraden  Flexibiliteit   vakkundige begeleiding  1 jaar garantie op handmade
header2018

Algemene voorwaarden

NiCrea Sieraden Algemene Voorwaarden

Artikel 1 -Algemene voorwaarden opdrachten

1.1 Voor het in opdracht vervaardigen van sieraden, krijgt men een prijsindicatie of te wel een offerteprijs. Indien men akkoord gaat met het ontwerp en de prijsindicatie, dient men een aanbetaling voor aanvang van de werkzaamheden te doen, bedrag te bepalen door NiCrea Sieraden. De klant is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van alle gegevens die nodig zijn om tot het gewenste eindresultaat te komen.

1.2 De offerteprijs is een indicatie van de te verwachten kosten. Na vervaardiging van het sieraad, ontvangt men de exacte prijs. Deze kan iets afwijken van de offerteprijs (tot ongeveer 10-15% meer of minder), maar ik streef ernaar om zo min mogelijk van de prijsindicatie af te wijken. De indicatie is omdat het niet exact van te voren in te calculeren is wat alle kosten zullen zijn. Deze zijn afhakelijk van o.a. de koersprijs per gram, het eindgewicht van het sieraad en de geschatte uren.

1.3 Op ambachtelijk vervaardigde sieraden krijgt U een garantietermijn van 1 jaar op fabricagefouten en worden geheel kostenloos voor u opgelost. Uitgesloten zijn ontstane schade zoals breuk of beschadiging voor eigen toedoen of die van derden. N.b. de natuurlijke eigenschappen van edelmetaal kunnen niet aangemerkt worden als een fabricagefout.

1.4 Het retourneren van in opdracht persoonlijke ambachtelijk vervaardigde sieraden is veelal niet mogelijk daar het specifieke persoonlijke uitvoeringen zijn of uitvoeringen van (deels) eigen materiaal. Het is aan NiCrea Sieraden om te bepalen of het ambachtelijk vervaardigde sieraad kan worden geretourneerd.

Artikel 2 - Algemene voorwaarden workshops/cursussen

2.1 Workshops en cursussen dienen telefonisch of schriftelijk (email of contactformulier of facebook) te worden aangevraagd.
2.2 Het is ook mogelijk om kostenloos een cadeaubon in Word door mij te laten maken en per mail te ontvangen. De cadeaubon is een jaar geldig en men moet 25% van de basisworkshopprijs vooraf overboeken 
op  RABO IBAN rekeningnummer NL83RABO0313133379 ten name van N. Vlemmings te Gilze .
2.3 Na behandeling van de aanvraag, ontvangt de aanvrager een boekingsbevestiging met daarin zijn/haar mailadresgegevens, de te verwachtte kosten, de datum, het tijdstip en de locatie van de workshop. Gelieve een akkoord op de boekingsbevestiging per email naar NiCrea sieraden te sturen, dan is de boeking definitief vastgelegd. N.b. NiCrea Sieraden verwacht van de aanvrager dat deze de tekst van mijn site, behorend bij de geboekte workshop, goed heeft gelezen en begrepen heeft wat de mogelijkheden in techniek en uitvoering kunnen zijn. Bij voorkeur dat ook kenbaar heeft gemaakt bij de andere deelnemers die hij/zij meebrengt, dit om eventuele teleurstellingen te voorkomen.
2.4 Gelieve uiterlijk 1 week voor aanvang van de workshop een wijziging in het aantal deelnemers door te geven. Dan kan er nog een wijziging in de prijs worden gemaakt. Er dient wel rekening te worden gehouden met de minimale prijs per workshop en het minimaal aantal deelnemers x de workshopprijs (zie workshops).
2.5 In uitzonderlijke gevallen zoals bij ziekte of een begrafenis, e.d., mag men de afspraak verzetten, mits deze voor aanvang van de workshop telefonisch of per mail is doorgegeven. De nieuwe datum dient dan wel binnen een half jaar na geboekte workshopdatum te zijn gepland. Vice versa kan het ook voor mij gelden dat ik in een uitzonderlijk geval een afspraak moet verzetten en zal er een nieuwe afspraak gepland worden.
2.6 Voor de betaling van een geboekte workshop, dient men vooraf min. 15% van het totaal basisbedrag middels overboeking te voldoen, tenzij anders schriftelijk afgesproken. Betaling gelieve 5 werkdagen na ontvangst van de boekingsbevestiging te voldoen op  RABO IBAN rekeningnummer NL83RABO0313133379 ten name van N. Vlemmings te Gilze . Het restantbedrag, indien van toepassing, mag op de workshopdag contant worden voldaan.
2.7 Bij boekingen via een gemeentelijke meedoenregeling, wordt het basisbedrag vooraf afgeboekt en kunnen de optionele keuzes bij een workshop zoals breder plaat of edelsteen contant op de dag zelf worden voldaan, tenzij anders schriftelijk afgesproken. Betaling moet min. 2 weken voor aanvang zijn ontvangen.
2.8 Bij een volledige annulering van een workshop, dient dit uiterlijk 2 weken voor aanvang, schriftelijk doorgegeven te worden. Indien men al de 15% heeft aanbetaald, wordt het bedrag teruggestort. Bij een volledige annulering minder dan 1 week voor aanvang van de workshop wordt de 15% van het totaal basisbedrag in rekening gebracht.
2.9 Bij het boeken van een cursus heeft de cursist de mogelijkheid om 1 maal een les te verzetten. NiCrea sieraden behoudt het recht om zelf lessen te verzetten indien er een grote groepsworkshop wordt ingepland op de dag dat de cursist de cursus volgt. Er worden geen lessen gegeven in de Carnavals/Bouwvak/Kerst vakanties!
2.10 De betaling van een geboekte cursus dient vooraf volledig te worden voldaan en het benodigde edelmetaal mag uiterlijk voor de een na laatste les worden voldaan middels een overboeking of contant betaling.
2.11 Bij annulering van een cursus, dient dit uiterlijk een week voor aanvang, schriftelijk te worden doorgegeven. Indien men na aanvang van de cursus niet verder wenst te gaan met de cursus, zal het cursusbedrag niet worden teruggestort.
2.12 Ontstaande schade en letsel tijdens een workshop of cursus is voor eigen risico. Risico is zeer laag.

Artikel 3 - Algemene voorwaarden reparaties

3.1 Reparaties worden na beoordeling op mogelijkheid aangenomen en men ontvangt een prijs(indicatie) voor de nog uit te voeren reparatie.

3.2 NiCrea Sieraden is niet aansprakelijk voor ontstane schade, van welke aard dan ook, door het onjuist en/of onvolledig vertrekken van gegevens betreffende het te repareren sieraad.

3.3 Op uitgevoerde reparaties krijgt men 1 jaar garantie, mits dit een maakfout betreft. Niet op onstane schade zoals beschadiging of breuk door toedoen van uzelf of derden. Uitgesloten zijn verlijmde reparaties, hierop geef ik geen garanties.

Artikel 4 - Algemene voorwaarden webshop artikelen

Prijs

4.1 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en/of typefouten, bij bestelling van sieraden.
4.2 Alle prijzen zijn zonder BTW. NiCrea Sieraden werkt met de btw voor kleine ondernemers regeling, hetgeen inhoud dat NiCrea Sieraden geen btw mag doorrekenen op haar sieraden en diensten.
4.3 Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten.

Artikel 5 - Verzendkosten
5.1 De sieraden van NiCrea Sieraden kunnen uitsluitend opgehaald worden in het atelier aan de Nieuwstraat 66 te Gilze.

Artikel 6 - Betaling
6.1 Betaling van de op maat te maken webshop sieraden of via leveranciers te bestelen sieraden geschied altijd vooraf (min. een aanbetaling te doen van 50% van het totaalbedrag via RABO IBAN rekeningnummer NL83RABO0313133379 ten name van N. Vlemmings).
6.2 U kunt uw bestelling van de aanwezige collectie vanuit de webshop betalen via overboeken naar het RABO IBAN rekeningnummer NL83RABO0313133379 ten name van N. Vlemmings te Gilze of via Paypal of contant bij afhalen.

Artikel 7 - Retourneren/Ruilen
7.1 U heeft een afkoelingsperiode van veertien werkdagen om zonder opgave van reden het product te retourneren.
7.2 U dient binnen 48 uur na ophalen per e-mail kenbaar te maken welke artikel(en) u wilt omruilen/retourneren, en deze artikel(en) binnen 14 dagen ongedragen(uitgezonderd om te passen), onbeschadigd, in de originele verpakking terug te brengen.
7.3 Uitzondering bij omruilen op de sieraden vormt de ringen. Daar bij deze sieraden de maat vaak zeer nauwkeurig komt, zal NiCrea Sieraden bij bestelling van een foutieve maat de kosten voor rekening nemen.
7.4 Uitzondering bij retourneren op de sieraden vormt gestempelde sieraden. Daar deze een te persoonlijke karakter hebben.
7.5 Na terug ontvangst van het sieraad zal NiCrea Sieraden het aankoop bedrag binnen 30 dagen aan u terugbetalen. 

Artikel 8 - Garantie
8.1 De garantiebepaling is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen of repareren. Als een product niet kan worden gerepareerd of als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag.
8.2 De garantie heeft betrekking op materiaal- en productiefouten. Breuk en krassen evenals andere beschadigingen of oxidatie bij zilver veroorzaakt door het dragen van de sieraden zijn uitgesloten. Voorgaande ter uitsluitende beoordeling van NiCrea Sieraden.
8.3 Indien u aanspraak kunt maken op de garantieregeling ontvangt u het gerepareerde artikel retour, of een nieuw artikel, of, mocht het artikel niet meer in de collectie voorkomen, dan een gelijkwaardig sieraad uit de collectie van NiCrea Sieraden naar keuze.
8.4 Bij gebruikmaken van deze garantie dient altijd vooraf aan het retourneren contact te worden opgenomen via het contactformulier bij contact met daarin uw verzoek om reparatie of omruiling met opgaven van de defecten. Vermeld uw klantnummer, ordernummer, naam, adres en woonplaats en om welk artikel het gaat.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid
9.1 De inhoud van de website en overige uitingen van NiCrea Sieraden zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. NiCrea Sieraden kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. NiCrea Sieraden is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie, door haar onbedoeld verstrekt. 

9.2 NiCrea Sieraden is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit. 

9.3 NiCrea Sieraden beeldt de sieraden omwille van de zichtbaarheid op uw beeldscherm niet op werkelijke grootte af. De werkelijke afmetingen van de sieraden worden zo zorgvuldig mogelijk weergegeven in de omschrijving bij het betreffende sieraad. NiCrea Sieraden is niet aansprakelijk voor afmetingverschillen tussen de foto's en het werkelijke sieraad noch voor meetfouten in de opgegeven omschrijving.

Artikel 10 - Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft NiCrea Sieraden in geval van overmacht het recht om na haar keuze de uitvoering van uw bestelling op te schorten dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke mededeling. Opschorting en/of ontbinding kan plaatsvinden zonder dat NiCrea Sieraden gehouden is tot enige schadevergoeding.

Artikel 11 - Wijziging Algemene Voorwaarden
Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.

Artikel 12 - Toepasselijk Recht en Geschillen
12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
12.2 Met klachten kunt u schriftelijk terecht bij NiCrea Sieraden, Nieuwstraat 66, 5126 CG Gilze. 
12.3 Geschillen tussen partijen kunnen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde.
Wij gebruiken cookies om de gebruikerservaring te verbeteren of om advertenties te kunnen tonen. Door gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Privacy & Cookiebeleid
SLUITEN